Foretaket

Bli litt bedre kjent med bonprix, våre aktiviteter, vår filosofi og vårt engasjement.

bonprix hører til de 10 største postordrefirmaene i Europa og er svært fremgangsrikt med økt tilstedeværelse utenlands. Katalog-, internett- og filialsalg utgjør base in vårt Multichannel-konsept. Utmerket forandringsstyring og en permanent innovasjonsprosess gjør at vi raskt kan reagere på markedskrav.

bonprix er et datterselskap i Otto-gruppen og har plassert seg innenfor segmentet "Mote for hele familien til en god pris".

Med sitt Multichannel-konsept inspirerer bonprix markedet for fremtiden. Selv bonprix' foretaksmotto utmerker seg. Åpne dører, gjennomsiktighet samt korte kommunikasjons- og beslutningsveier fører til høy effektivitet og et ukomplisert og berikende teamarbeid. Hos oss er det mennesket som står i sentrum, ikke titler eller hierarkier. Vi legger i stedet vekt på kompetanse, argument og det hver enkelt menneske kan bidra med. Den fortrolige kontakten mellom medarbeidere, leverandører og kunder preges av aktelse og respekt.

bonprix hører til Otto-gruppen, som er det største postordreforetaket i verden.