Strategi

Hvordan gjør dere bedriften mer bærekraftig?

Helt klart: Som en del av verden, og når vi bruker verdens ressurser for å lykkes, er det vårt ansvar å beskytte den – både i stort og smått.


Vi har som mål å forbedre oss kontinuerlig og stadig bygge videre på det vi har oppnådd. Det viser seg også i vår strategi, som følger prinsippet meet & exceed. Meet & exceed beskriver samspillet mellom i dag og i morgen. Hvor står vi i dag, og hvor kan vi være i morgen? Hvilke mål skal vi nå i dag, og hvilke vil logisk sett være de neste trinnene? Eller enda mer konkret: I hvilke prosesser kan det ligge en potensiell eller kanskje åpenbar risiko for mennesker og miljø, og hvordan skal vi gå frem for å minimere risikoen?


For finne ut dette på en systematisk måte, drar vi nytte av impACT-prosessen i Otto Group: Vi identifiserer og prioriterer temaer, utvikler tiltak og iverksetter dem innenfor rammen av bonprix-strategien for bærekraftighet. Vi fokuserer fortsatt på den aktuelle CR-målene i Otto Group. Men vi ser enda lengre, og legger til flere ambisiøse mål.

Det er nemlig viktig for oss å reflektere kontinuerlig omkring våre mål, våre fremskritt og våre handlinger, slik at vi kan identifisere og minimere risikoer, og tilpasse strategien der det trengs endringer.


Vi har allerede oppnådd fremskritt på mange områder, og ønsker å bygge videre på dette for å videreutvikle bærekraftighetsaspektene ytterligere. Vi har identifisert tre fokusområder: Produkter, prosesser og partnere.


Hvordan vi vil nå våre mål på disse områdene kommuniserer vi oversiktlig og enkelt. Derfor kan vi svare på alle dine spørsmål om bærekraftighet i bedriften vår med et klart "How we make ..." How we make beskriver hvordan vi hos bonprix utvikler våre produkter, prosesser og partnerskap slik at de blir mer bærekraftige.


For det vi avgjør i dag, påvirker hvordan vi skal leve i morgen.


Klikk deg gjennom disse sidene og opplev hvordan vi hos bonprix gjør bedriften vår mer bærekraftig!

Konkret vil vi i fremtiden produsere mer bærekraftige klær, også utenfor bomullsortimentet, og etablere en økostandard for sko. Med vår kjemikaliestyring støtter vi allerede nå våre leverandører med kursing, f.eks. for avfallshåndtering. Dette vil vi utvikle ytterligere.

Produkter: Våre mål

Vi vil gjøre våre prosesser mer bærekraftige. Det gjør vi ved videreutvikle bedriften i Hamburg trinn for trinn til en "Sustainable Campus", og optimere emballasjen og forsendelsen av produktene på en slik måte at de i fremtiden bruker langt færre ressurser. Og vi har satt oss som mål å iverksette prosjekter direkte i leveransekjeden for å skåne den dyrebare ressursen vann. En av tre ting begynner nå: Farging uten vann i vårt nye fellesforetak CleanDye. 

Prosesser: Våre mål

Vi tar ansvar for hvordan våre produkter blir til. Vi stiller høye krav til våre partnere og deres arbeids- og produksjonsforhold. Vår oppmerksomhet omfatter alt fra produksjon av råstoffet, for eksempel bomull, til kutting og konfeksjonering. Det er en helhetlig ansats som omfatter alle sosiale, økologiske og økonomiske aspekter. Bare i samarbeid med våre partnere kan vi få innblikk i hele leveransekjeden og identifisere risikoene. Og bare sammen kan vi minimere dem. For oss er partnerskap et viktig grunnlag for suksess!

Partnere: Våre mål