Miljøvern

Hvor nøye er dere egentlig med vannforbruket?

Vi vet at vann er en dyrebar ressurs, og har derfor bestemt oss for å behandle den spesielt skånsomt. For øyeblikket sparer vi mest vann ved å bruke cotton made in Africa, ettersom den bare tillater vanning med regnvann. Det sparer ca. 2000 liter vann per kilo bomull. Dessuten vil vi i nær fremtid gjennomføre tre nye, banebrytende vannprosjekter.


Ett av dem er i ferd med å bli til: I samarbeid med partnere har vi grunnlagt et foretak i Vietnam med navnet CleanDye. Der skal det i fremtiden brukes en revolusjonerende fargemetode: Produktene våre farges med CO₂ i stedet for med vann. Dermed sparer vi ca. 25 liter vann per T-skjorte, og av CO₂-gassen som brukes, gjenvinnes 95 %. Dessuten trenger vi ikke å bruke prosesskjemikalier. Det er en trippel fordel for miljøet. 


For oss er det ikke bare teknologien som er revolusjonerende, men også det faktum at vi for første gang investerer direkte i leveransekjeden. Som deleier i en nybygget fabrikk kan vi sørge direkte for at våre høye krav og standarder etterleves, og videreutvikle dem i vårt eget tempo.

Kan dere bidra til at virkningene av klimaendringene begrenses?

Vi ikke bare kan, vi må. Klimaendringen hører til de største utfordringene i vår tid. Det er komplekse årsaker til det. Hele jordkloden er berørt.


Produksjon og transporten av våre varer, driften av våre lokaler og bygninger samt bruken av naturressurser krever aktive tiltak. Målet er å motvirke klimaendringer. Vi har oppnådd en delsuksess: Vi har redusert CO₂-utslippene i lokaler og transport med rundt 43 % mellom 2006 og 2016.

Hvordan kommer produktene deres frem til meg på en mest mulig skånsom og effektiv måte?

Hvert år sender vi rundt 30,5 millioner forsendelser i Europa – og det er en god nok grunn til å gå grundig gjennom våre pakkeprosesser og emballasjematerialer, og hele tiden prøve å finne mer bærekraftige løsninger. Det har vi satt på agendaen. Eskene vi bruker til frakt består allerede i dag av FSC®-sertifisert papp, og for øyeblikket undersøker vi mulighetene av å bruke resirkulerbare fraktposer.


Det er ikke vi selv som bringer pakkene fra lageret og ut til kundene, her har vi gode samarbeidspartnere. I Tyskland er vår viktigste partner Hermes, et selskap i Otto Group. Hermes følger et initiativ for bærekraftighet som kalles "WE DO". Slik har bedriften senket transport- og stedsrelaterte CO₂-utslipp med rundt 30 prosent siden 2006, takket være mer effektive kjøretøy, optimert turplanlegging med GPS-teknologi, solcellepaneler for strømproduksjonen og andre tiltak. Samarbeidet med Mercedes Benz Vans, som betyr at det skal brukes 1500 elektriske kjøretøy til pakketjenestene innen 2020, er en annen milepæl i arbeidet for mer bærekraft hos Hermes.

Men hvordan kommer varene frem til lageret?

En virkelig miljøvennlig logistikk må starte på et tidlig tidspunkt: Ved transport av varene fra produksjonslandene og frem til lageret. Her oppstår det CO₂-utslipp, som er hovedårsaken til klimaendringene. Avhengig av transportmiddel – fly, lastebil, tog eller skip – vil utslippene være større eller mindre. Vårt mål er kontinuerlig reduksjon av utslippene. Ved å flytte transporten – spesielt fra luft til vann og skinneganger – har vi i løpet av de siste årene spart inn mesteparten av våre CO₂-utslipp. For øyeblikket transporteres bare 16 % av varene våre med luftfrakt.

CO₂-reduksjon takket væreendring av transportmåter

Hvordan kan leverandørene spare inn CO₂?

For eksempel med CPI2 (Carbon Performance Improvement Initiative). CPI2 er et bransjeinitiativ fra bedrifter som har som mål å spare energi, også hos leverandørene våre, og på denne måten beskytte klimaet. Initiativet ble startet opp av Otto Group i 2012. Det bruker et onlineprogram til å dele kunnskap som fabrikkene kan bruke til å forbedre bruken av energi, vann og kjemikalier, og gir målrettede handlingsanbefalinger og konkret bistand. Mer enn 1000 fabrikker fra medlemmene av initiativet i 35 land bruker nå CPI2, og drar nytte av delingen av praktisk kunnskap. Bare i 2016 fulgte 63 tekstilfabrikker som produserer for bonprix anbefalingene i programmet. Nettverktøyet forbedres kontinuerlig.

Hvordan sikrer dere ansvarsfull bruk av kjemikalier?

I noen trinn under produksjon av tekstiler trengs det kjemikalier, f.eks. til farging, vasking og trykking. For oss er det viktig at bruken av disse kjemikaliene ikke har negative konsekvenser for mennesker og miljø.


Derfor har vi i flere år samarbeidet tett med våre leverandører for å administrere en kjemikaliebruk som satser på alternativer for å redusere virkningene. Her satser vi først og fremst på hjelp til selvhjelp: Det omfatter Self Assessments (f.eks. med kjemikaliemodulen i CPI2) samt omfattende opplæring i riktig og trykk håndtering av kjemikalier, ansvarsfull avfallsbehandling av benyttede stoffer og generell redusert bruk av kjemikalier. For sluttproduktet kontrollerer vi selvsagt at alle krav er overholdt. 

Via Otto Group er vi medlem i den tyske organisasjonen Textilbündnis, og arbeider dermed sammen med andre partnere for å unngå skadelige kjemikalier i leveransekjeden, eller redusere dem til teknisk mulige grenseverdier. Disse står på den såkalte Manufacturing Restricted Substances List (MRSL). 


På grunn av kompleksiteten i leveransekjeden er dette en utfordring som ikke kan løses på en dag eller to.