Medlemskaper

Er dere med i det organisasjonen Textilbündnis?

Ja, det er vi.


Siden juni 2015 har Otto Group har vært medlem av organisasjonen "Textilbündnis" (Tysk sammenslutning for bærekraftige tekstiler), som ble opprettet av den tyske regjeringen. Sammenslutningen, som omfatter handelsforetak, ikke-statlige organisasjoner og politiske institusjoner, har som mål å heve miljøstandarder og sosiale standarder i verdiskapningskjeden for tekstiler. En ting er klart: Visse endringer kan vi bare oppnå i samarbeid med andre. Otto Group støttet ideen om sammenslutningen fra starten av, og deltar aktivt i utviklingen og gjennomføringen av mål og aktiviteter. Nylig fremla Otto Group en "roadmap" for 2017, en samling av tiltak som skal føre til forbedringer i produksjonsforhold og prosesser i løpet av ett år. 

I hvilke andre initiativer deltar dere aktivt?

I tillegg til Tysk sammenslutning for bærekraftige tekstiler, engasjerer vi oss for eksempel i Business Social Compliance Initiative (BSCI).


Målene til BSCI er en kontinuerlig forbedring av arbeidsforholdene hos leverandørene. Otto Group var med å på å grunnlegge initiativet i 2004. Nå er over 1500 foretak over hele verden med i BSCI. Alle har et felles mål: Å forbedre sosiale standarder i den verdensomspennende verdiskapningskjeden. Helt konkret betyr dette å skape trygge og helsemessige arbeidsplasser, regulering av arbeidstidene, anstendige lønninger, garantert forsamlings-, organisasjons- og tariffrihet, og utelukking av barne- og tvangsarbeid. Derfor foretas det uavhengige kontroller (såkalte revisjoner) i våre leverandørbedrifter.


Sammen med internasjonale organisasjoner undertegnet Otto Group i 2013 en bygnings- og brannvernavtale for tekstilfabrikker i Bangladesh, med navnet Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. For at menneskene som lager produktene våre, skal ha en trygg arbeidsplass. I juni 2017 undertegnet Otto Group den nye Accord 2.0-avtalen, og fortsetter dermed å ta ansvar for arbeidstakere som jobber i bedrifter som produserer for Otto Group i Bangladesh.
Som foretak i Otto Group ble vi i 2014 med i Fur Free Retailer Programm fra den internasjonale dyrevernorganisasjonen FOUR PAWS.