Leveransekjedestyring

Vet du hvilke hender en T-skjorte er innom på reisen?

Ja, vi vet mye om dette – men det er ikke nok. Før du kan kjøpe f.eks. en T-skjorte i en av våre butikker eller på nettet, har den gjerne en lang reise bak seg allerede. Vi får våre klær, møbler og hjemmetekstiler fra over 400 leverandører i mer enn tretti land over hele verden. Med våre viktigste partnere har vi hatt forretningsforbindelser i gjennomsnittlig ca. 10 år. Det er et godt grunnlag for å samarbeide om å skape forbedringer. For oss er det helt sentralt: Tillit og felles forståelse. 


Vi vil kjenne de viktigste produksjonsforholdene og de som deltar i produksjonen av de enkelte delene i våre produkter. Bare på den måten kan vi sikre at våre sosiale og økologiske standarder overholdes i leveransekjeden. 


Som første trinn har vi lagt et solid grunnlag ved å kontrollere og støtte våre direkte leverandører og deres fabrikker med et sosialprogram og programmet for kjemikaliestyring. I neste trinn starter vi med å skaffe oversikt oder den dypereliggende leveransekjeden: I samarbeid med våre fem viktigste leverandører har satt oss som mål å finne all informasjon om de enkelte underleverandørene. Først da kan vi oppheve de største risikoene på sosialt, økologisk og økonomisk plan i det nederste nivået i leveransekjeden. Men leveransekjeden for tekster er fortsatt svært kompleks. Vi har i samarbeid med leverandørene våre startet å svare på de første spørsmålene, og mange er fortsatt åpne. Sammen med partnerne våre skal vi gjennomlyse relevante tidlige nivåer i kjeden, og utvikle en prosess som kan overføres til alle andre leverandører.

Hvordan kan en slik reiserute se ut?

En slik reise starter egentlig alltid hos oss i Hamburg, i Haldesdorfer Strasse. Der utvikler våre design- og innkjøpsteam først T-skjortenes utseende og stil. Mens dette pågår, vokser bomullen. Når bomullen er høstet, transporteres den f.eks. til India. Der blir råstoffet til tekstil: Av fibre spinnes garn, garnet bearbeides til stoff og av stoffet syes T-skjorten. Da er T-skjortene våre nesten ved målet. Den siste delen av reisen tilbakelegger den sammen med mange andre produkter i et containerskip, til den legger til kai i en nordtysk havn og transporteres til vårt lager. Men en T-skjorte har egentlig først kommet "hjem" når den brukes av deg.

Reiserutentil en T-skjorte

/>

Klærne designes

Bomull plantes

Fibre spinnes til garn

T-skjorten produseres

T-skjorten fraktes med skip

Hva er avgjørende for en bærekraftig produksjon?

Det er mer enn man kan svare på med én setning. Det er mange relevante aspekter når vi skal produsere produktene våre på en bærekraftig måte: Bruk av bærekraftige materialer og miljøvennlige prosesser, trygg bruk av kjemikalier, og lokale arbeidsforhold er noen av dem. For oss er det derfor viktig å rette blikket mot samspillet mellom alle disse aspektene, og sammen med våre partnere definere hvordan fremstillingen av produktene kan gjøre på en bærekraftig måte. Ved hjelp av tiltak som sosialprogrammet, kjemikaliestyringen og bruk av nyere teknologi har vi allerede oppnådd betydelige fremskritt på mange områder. Det ønsker vi å bygge videre på; Vi vil tenke enda større og systematisk integrere flere aspekter av bærekraftighet. Sammen med en av våre viktigste leverandører viser vi hvordan en forbilledlig bærekraftig produksjon skal se ut, og der vi tar hensyn til sosiale, økologiske og økonomiske aspekter. Til syvende og sist er det til nytte for alle – partnerne våre og kundene våre. For bærekraftig produksjon betyr først og fremst å produsere rettferdig, miljøvennlig og effektivt. Nå og i fremtiden. 

Luftfoto av en containterterminal, © getty, fotograf: Teun van den Dries