Hvilke krav stiller dere til produksjon av produktene?

Tell me

Svært høye krav! Bare slik kan vi beskytte både mennesker og miljø under produksjon og transport av produktene. Vi gjør for eksempel svært mye for å skåne ressurser og redusere skadelige utslipp i hele leveringskjeden. Sammen med våre partnere investerer vi i innovative produksjonsmetoder, og forsøker kontinuerlig å optimere transportmetodene. Og ettersom mange ting blir enklere med samarbeid, er vi som en del av Otto Group dessuten medlem i en rekke initiativer knyttet til bærekraftighet, som for eksempel Tysk sammenslutning for bærekraftige tekstiler (Textilbündnis).

Tell me more…

Klikk på spørsmålene for å lære mer om våre aktiviteter innen miljøvern, leveransekjedestyring og vårt medlemskap i Textilbündnis.

Hvordan sikrer dere ansvarsfull bruk av ressurser ved produksjon av tekstiler?Miljøvern

Hvordan sikrer dere ansvarsfull bruk av ressurser ved produksjon av tekstiler?

Vet du hvilke hender en T-skjorte er innom før det kommer til målet?Leveransekjedestyring

Vet du hvilke hender en T-skjorte er innom før det kommer til målet?

Er dere med i det organisasjonen Textilbündnis?Medlemskaper

Er dere med i det organisasjonen Textilbündnis?
Luftfoto av en containterterminal, © getty, fotograf: Teun van den Dries