Samfunn

Hvordan oppsto engasjementet for diagnostisering av brystkreft?

Fordi sjansene for å helbrede brystkreft er bedre jo tidligere sykdommen oppdages – og bevisstheten om det kan redde livet. 


Fordi brystkreft er den hyppigste formen for kreft i blant kvinner i Tyskland, med over 70 000 nye tilfeller hvert år, har vi i samarbeid med organisasjonen Brustkrebs Deutschland e. V. startet en kampanje for å øke oppmerksomheten om individuell tidlig diagnostisering av brystkreft. Med undertøyskolleksjonen "Pink Collection" vil bonprix styrke bevisstheten om hvor viktig det er med tidlig diagnostisering. I BH-ene er det sydd inn etiketter som bevisst virker forstyrrende og som inneholder en veiledning for hvordan man kan undersøke brystene selv. Budskapet er: "Brystkreftfaren er verdt å la seg forstyrre av." 

Engasjerer dere dere for andre prosjekter i Tyskland?

Ja, for barnehospitset Sternenbrücke: Også dette huset og beboerne i det er svært nært og kjært for oss og våre medarbeidere i Hamburg. Siden 2003 har Sternenbrücke hjulpet alvorlig syke barn og unge voksne med å kunne leve et verdig liv til de dør. Mødre, fedre, søsken, besteforeldre og venner støttes også av Sternenbrücke. Vi hjelper dem med dette

Og hva med sosialt engasjement i utlandet?

Siden 2001 har bonprix-medarbeidere engasjert seg for en døveskole i Sør-India. Her får for tiden over 350 barn fra svært fattige forhold, deriblant også mange foreldreløse, et hjem og en utdanning. Ved Tirupur School for the deaf lærer de tegnspråk, lesing og skriving og alt som man også kan lære på andre skoler. 


Ved hjelp av veldedighetsarrangementer og fadderordninger vil vi fortsette å støtte barna og denne spesielle skolen i framtiden.

Uta Poser (bonhelp Executive Board), Rien Jansen och Dr Marcus Ackermann (both bonprix Executive Board) på besök i Tirupur School for the Deaf