Leverandører

Kan dere også forbedre arbeidsforholdene?

Ja det gjør vi.

Vår sosialprogram sørger for at vår Code of Conduct overholdes og at arbeidsforholdene forbedres kontinuerlig. Helt konkret betyr det: Vi vil sørge for sikre og sunne arbeidsplasser i fabrikkene til leverandørene våre, regulere arbeidstidene, betale anstendige lønninger, garantere forsamlings-, organisasjons- og tariffrihet, og utelukke barne- og tvangsarbeid. For dette gjennomføres det regelmessige kontroller (såkalte "audits") i leverandørbedriftene. På grunnlag av resultatene kan vi så iverksette nødvendige forbedringstiltak. I tillegg tilbyr vi kurs og seminarer. De bidrar også til at arbeidsbetingelsene stadig forbedres. 

Leverandørene kan først produsere for oss når de har fremlagt gyldig dokumentasjon på at sosiale minimumsstandarder overholdes. I en konsernomfattende database kan vi følge aktuell status på en oversiktlig måte og oppdage tidlig om det er behov for handling.

Med tanke på et bærekraftig partnerskap legger vi også vekt på at leverandørene kan videreutvikle seg, og investerer derfor i omfattende kvalifiseringsprogrammer. Otto Group betaler da utgiftene i forbindelse med et timåneders program som skal gjøre fabrikker og arbeidere i stand til å forstå kravene og ta ansvar for gjennomføringen.

Et langsiktig, strategisk partnerskap med våre leverandører er svært viktig – for vi må stå sammen for å oppnå noe. Frem til våren 2017 hadde ca. 240 av våre fabrikker deltatt i kvalifiseringsprogrammet.

Klikk her for å få vite mer om vår leveransekjedestyring. 

Hvordan kontrolleres arbeidsforholdene hos leverandørene?

For å heve de sosiale standardene til et høyt nivå blant alle våre leverandører, orienterer vi oss etter anerkjente standarder. 


Otto Group, som bonprix er en del av, var for eksempel med på å grunnlegge BSCI, som nå omfatter over 1500 selskaper over hele verden. Dessuten godkjenner vi dokumentasjon i henhold til den internasjonale standarden SA8000. Dessuten har vi i Otto Group utviklet en egen standard som kan brukes internasjonalt.

Klikk her for å få vite mer om initiativer vi deltar i.

Trekker alle i samme retning?

Ja, vi har på en måte et kompass. Dette må følges av alle som jobber hos oss.


Når det gjelder samarbeidet med våre leverandører og partnere, følger vi faste grunnprinsipper. Den som vil arbeide med og for oss, må også gå samme vei som vi gjør. Vår såkalte Code of Conduct (etiske retningslinjer) er bl.a. basert på grunnprinsippene i konvensjonene til International Labour Organization (ILO). Menneskerettighetene skal følges av alle.


Det vi vil ha, er trygge og sunne arbeidsplasser for arbeiderne, regulerte arbeidstider, anstendige lønninger, rett til forsamlingsfrihet, beskyttelse av miljøet og bekjemping av korrupsjon – denne veien kan vi bare gå sammen.


For mer informasjon kan du laste ned våre etiske retningslinjer.