Under hvilke forhold produseres produktene?

Tell me

Å produsere rimelig mote på en rettferdig måte er ingen motsetning for oss: Tvert i mot – det er et mål og en drivkraft.

Vi vil at alle produkter du kjøper av oss, skal være produsert under rettferdige arbeidsforhold. Vi har derfor høye krav både til oss selv og til leverandørene våre. At internasjonale standarder følges, er en selvfølge for oss. De er fastholdt den såkalte Code of Conduct (etiske retningslinjer) for Otto Group, som bonprix er en del av. Den er blant annet i samsvar med konvensjonene til International Labour Organization (ILO) og den FNs menneskerettserklæring. Med vårt sosialprogram kontrollerer vi at vår Code of Conduct følges, og vi arbeider dessuten for å forbedre arbeidsforholdene.

Tell Me More…

Klikk på spørsmålene for å få vite mer om lokale arbeidsforhold, medarbeideraktiviteter og samfunngsengasjement.

Kan dere også forbedre arbeidsforholdene?Leverandører

Kan dere også forbedre arbeidsforholdene?

Er de ansatte engasjert i miljøvern?Medarbeidere

Er de ansatte engasjert i miljøvern?

Dere engasjerer dere for tidlig diagnostisering av brystkreft. Hvorfor er dette viktig for dere?Samfunn

Dere engasjerer dere for tidlig diagnostisering av brystkreft. Hvorfor er dette viktig for dere?