Hva betyr ansvar for deg?

Tell me

Svært mye.

 

Spørsmålet om vi handler ansvarlig ved bonprix, kan besvares raskt. Naturligvis gjør vi det. Kanskje til og med mer enn du tror. For mange er prisbevissthet og ansvarsbevissthet fremdeles motsetninger. Vi forstår det. Og vi vil endre det. Derfor har vi i mange år engasjert oss for rettferdig samhandling. I landene hvor produktene våre produseres, og selvfølgelig også her hos oss i Hamburg. For oss er bedriftsmessig og ansvarsfull handling knyttet tett sammen. 

Grunnlaget for vår handel er Otto Groups bærekraftsstyring (kalt „impACT“). Målet er å finne ut hvor de største (negative) innvirkningene på menneske og miljø oppstår. Vi ser da nøye på hele produksjonsprosessen – fra planting av råstoffene til bruken hos kundene våre. Ut fra resultatene avleder vi konkrete tiltak. Disse er sammenfattet under Otto Groups (som også bonprix er en del av) Corporate Rensponsibility-strategi. Hvilke aktiviteter vi følger opp enkeltvis, vil vi her forklare for deg med et innblikk i våre fire handlingsområder - miljø, arbeidsbetingelser, sortiment og engasjement.

 

Vi har en lang vei foran oss. Mange viktige spørsmål melder seg. Vi gir svar.

Read more

Tell me more…

Klikk på spørsmålene for å lære mer om våre aktiviteter på områdene miljø,
arbeidsbetingelser, sortiment og engasjement.

Kan jeg handle god kvalitet hos dere med god samvittighet? Sortiment

Kan jeg handle god kvalitet hos dere med god samvittighet?

Under hvilke forhold produseres produktene? Arbeidsbetingelser

Under hvilke forhold produseres produktene?

Er de ansatte engasjert i sosiale prosjekter? Engasjement

Er de ansatte engasjert i sosiale prosjekter?

Kan dere bidra til at effektene av klimaendringen holdes innenfor grenser? Miljø

Kan dere bidra til at effektene av klimaendringen holdes innenfor grenser?